APPLICATIONS ARE NOW CLOSED

Impresionirani smo vašim interesovanjem za KotorAPSS i zahvaljujemo na ogromnom broju pristiglih prijava!!! Rok za prijave je istekao. Pratite našu stranicu za informacije o rezultatima. 

Vidimo se u Kotoru!

applications closed